Δευτέρα, Δεκεμβρίου 24, 2007

To μονόπρακτο, Μαρία Κούρση

Ξανά στο άλφα
με μια σακκούλα χρόνια
ασήκωτη
(θαζήσωθαγράψωθαφύγω)

Ενδιαφέρεται κανείς;


-Απ' το δωμάτιο των ξένων-